Zorg voor elkaar. Dichtbij huis

U kunt door ziekte, ouderdom of beperking belemmerd raken in uw mogelijkheden om u zelfstandig te redden. Bijvoorbeeld met zaken als het huishouden, veilig wassen en douchen, dagstructuur, het overzicht houden of ergens naartoe gaan. Vanuit de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunt de gemeente u in het zoeken naar oplossingen voor uw situatie.

Keukentafelgesprek

Wanneer u zich heeft gemeld met uw hulpvraag bij het Wmo-loket dan wordt er met u een afspraak gemaakt voor een zogenaamd keukentafelgesprek. In dat gesprek kijkt de Wmo-consulent van de gemeente samen met u naar het achterliggende probleem. Aan de hand van de onderstaande stappen zoeken we samen naar een oplossing. Wanneer u dat fijn vindt kunt u iemand uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.

  • Stap 1: Allereerst wordt met u besproken of en hoe u zelf iets kunt doen aan het probleem.
  • Stap 2: Wanneer u niet zelf in staat bent het probleem op te lossen, gaan we met u na of er mensen om u heen zijn die aan een oplossing kunnen bijdragen. Een eventuele partner, in- of uitwonende kinderen of familie, buren, vrienden of bekenden zijn vaak bereid een handje te helpen.
  • Stap 3: Wanneer er met de mensen om u heen geen oplossing voor uw probleem wordt gevonden, dan kijken we of u algemene voorzieningen kunt gebruiken. Afhankelijk van uw situatie kunt u hierbij denken aan voorzieningen op het gebied van: vervoer (zoals de regiotaxi, een gehandicaptenparkeerkaart), hulp in en om het huis (zoals een service voor uw maaltijden, particuliere huishoudhulp), sociale contacten (zoals koffieochtenden, iemand van een vrijwilligersorganisatie).
  • Stap 4: Maatwerkvoorziening. Als blijkt dat er geen oplossing is in uw eigen omgeving of met behulp van algemene voorzieningen, dan kunt u een zogenaamde Wmo-maatwerkvoorziening aanvragen. Na uw melding bij het Wmo-loket en het keukentafelgesprek helpt de Wmo-consulent u hiermee verder.

Contact

U kunt contact opnemen met het ZorgLoket in het gemeentehuis aan de Schoolstraat 1, Bedum. Geopend op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: 0595-437 437. U kunt ons bellen op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Zorg voor elkaar: dichtbij huis

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. Krijgt u nu zorg of ondersteuning waarvoor de gemeente straks verantwoordelijk is? Dan vraagt u zich vast af wat er voor u is veranderd. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond pakken de veranderingen samen op.

Sociale kaart Groningen 

In de gemeente Bedum zijn verschillende voorzieningen waar u gebruik van kunt maken, een overzicht hiervan vindt u op de Sociale Kaart Groningen.

Ontvangt u zorg of ondersteuning vanuit de Awbz/Wmo?Ontvangt uw gezin jeugdzorg?

Ontvangt u hulp bij inkomen of werk?

Ontvangt u ondersteuning
vanuit de Awbz/Wmo? 

Vraag en antwoord Awbz/Wmo 

Hulp/ ondersteuning aanvragen?

Ontvangt uw gezin jeugdzorg?

Vraag en antwoord jeugdzorg

Hulp/ondersteuning aanvragen?

Ontvangt u hulp bij inkomen of werk?

Vraag en antwoord inkomen en werk

 Nieuws over wijzigingen in zorg en ondersteuning
   
Nieuws over wijzigingen in zorg en ondersteuning