De zorg verandert

En deze veranderingen pakken de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) samen op. Vanaf 1 januari 2015 kunt u voor heel veel zorg terecht bij de  gemeente. Het gaat dan om zorg in uw dagelijkse leven. Waarin u bijvoorbeeld werkt, kinderen opvoedt, naar school gaat, voor familie zorgt, ouder wordt, zelfstandig woont. Soms hebt u hulp nodig. Omdat u bijvoorbeeld uw werk kwijtraakt, schulden maakt, ziek wordt, moeite heeft met opvoeden, eenzaam bent of in aanraking komt met Justitie. Deze hulp komt nu nog grotendeels van het Rijk of de provincie. Dat gaat veranderen en wat betekent dat voor u?

Waarom gaat dat veranderen?

De hulp is nu veel te versnipperd georganiseerd. Voor elk probleem is er een andere hulpverlener of instantie. Er worden te veel etiketjes geplakt en hulpverleners kijken te weinig naar wat mensen zelf kunnen. Daarnaast stijgen de kosten van die hulp enorm. Als dat op deze manier blijft doorgaan, kunnen we straks met ons allen de zorgkosten niet meer betalen. Het moet daarom anders.

Hoe dan?

Vanaf 1 januari 2015 komen de taken die als u hulp nodig heeft in uw dagelijkse leven, naar de gemeente. Gemeenten staan dichterbij hun inwoners dan het Rijk en de provincie en zijn daardoor beter in staat goed te helpen.

Wat verandert er?

De veranderingen worden via nieuwe wetten geregeld, maar deze wetten, behalve de nieuwe Jeugdwet, zijn nog niet klaar. Veel van wat er gaat veranderen is op dit moment dan ook nog niet bekend. Wat wel bekend is, vindt u hier op deze pagina’s of via een link op andere websites. Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten, dan kunt u altijd bellen of langskomen. 

Wat betekent dat voor u?

De BMWE-gemeenten doen een groter beroep op u. Of het nu gaat om de eigen gezondheid, de opvoeding van de kinderen, het vinden van een baan; u bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk. U lost zelf uw problemen op, al dan niet met behulp van uw familie, vrienden, buren en kennissen. Wanneer u zelf of binnen uw sociale omgeving er niet uitkomt, kunnen de BMWE-gemeenten ondersteuning bieden. Deze ondersteuning organiseren zij dicht bij uw huis, gaat uit van wat er nodig is (uw vraag) en sluit aan op uw eigen mogelijkheden en netwerk.