Woonvisie Gemeente Bedum

De gemeente Bedum werkt samen met corporatie Wierden en Borgen en de huurderorganisatie aan een woonvisie voor de dorpen in de gemeente Bedum. De woonvisie geeft richting aan bijvoorbeeld de woningbouwplannen, de sociale huursector, wonen met zorg en een goede woonomgeving.

 

Verslagen dorpenrondes Noordwolde en Bedum

Inwoners van Zuidwolde en Onderdendam hebben al invulling gegeven aan hun kijk op wonen met de dorpsvisies die zij hebben opgesteld. Inwoners van Noordwolde en Bedum zijn op 7 november en 15 november 2016 uitgenodigd hun kijk op wonen te delen. Gesproken is over de volgende vragen: wat is nodig om het wonen in de gemeente Bedum aantrekkelijk te houden? Hoe zorgen wij er samen voor dat wij op een prettige manier kunnen blijven wonen in eigen huis of dorp? De verslagen van beide dorpenrondes zijn digitaal beschikbaar: