De identiteit van Noord-Groningen staat onder druk. Dat komt door de aardbevingen. Die zorgen er voor dat gebouwen moeten worden versterkt of gesloopt. Hele straten en wijk worden geherstructureerd. Dat heeft gevolgen voor het karakter en de uitstraling; de identiteit wordt daardoor aangetast.

De nieuwbouw en verstevigde woningen of andere panden zijn vaak niet meer herkenbaar als typisch voor de streek. Ze kunnen bij wijze van spreken even goed in Brabant of in Flevoland  staan. Om het streekeigene te behouden, is het zaak dat nieuwbouw zorgvuldig op de bestaande bebouwing wordt afgestemd. Zeker als het gaat om historische bebouwing of, zoals in het geval van Onderdendam, een beschermd dorpsgezicht.

Door Libau is een beschrijving gemaakt:  'Dorpsbebouwing in Groningen'. Hierin wordt een uitgebreid overzicht gegeven van die zaken die de architectuur hier 'typisch Gronings' maken. Deze beschrijving is door drie architecten gebruikt als inspiratiebron voor hun ontwerpen. Voorts dienen de woningen levensloop- generatiebestendig en aardbevingsbestendig te zijn en streven we naar energie neutrale woningen.

U wordt gevraagd om de drie ontwerpen te beoordelen door het beoordelingsformulier in te vullen. Uw beoordeling wordt meegewogen bij de uiteindelijke keus van het bouwplan.