Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bevat onder meer regels over het grondgebruik, gebruiksregels voor woningen en andere bouwwerken en regels over maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Wanneer u een aanvraag voor een verbouwing indient bij de gemeente, toetst de gemeente uw aanvraag aan het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan legt ‘bestemmingen’ vast, deze bepalen of u bijvoorbeeld een winkel mag beginnen in een bepaald gebouw/gebied of dat een pand slechts een ‘woonfunctie’ heeft.

Niet actueel

Gemeenten zijn sinds kort verplicht om bestemmingsplannen eens in de tien jaar te herzien. Een aantal bestemmingsplannen is ouder dan tien jaar en wordt daarom herzien. Dat geldt ondermeer voor plannen voor delen van Bedum, Noordwolde en Onderdendam. Hierbij worden inwoners van het gebied nauw betrokken.

Inzien bestemmingsplannen

Recentere bestemmingsplannen kunt u digitaal inzien.