Ter Laan 4

 • Ter Laan 4 is gelegen aan de noordoostzijde van het dorp Bedum. Het plan kenmerkt zich door een open, groene, speelse opzet. Er is veel ruimte voor waterpartijen, parkjes en plantsoenen en speelgelegenheid voor kinderen. In de wijk worden verschillende woningtypen gerealiseerd: vrijstaand, halfvrijstaand en 'rijtjes'.

Logo Ter Laan

Huur- en koopwoningen

Er wordt gebouwd in de huur en in de koopsector. In totaal biedt het plan ruimte aan ongeveer 340 woningen. Het plan is opgedeeld in 5 deelgebieden. Elk van die gebieden krijgt een eigen karakter. In Ter Laan 4 is ruimte voor 'intiem wonen', 'landelijk wonen', wonen aan een pleintje en 'ontspannen wonen' aan het water. Zo krijgt Ter Laan 4 een heel gevarieerd karakter. Ter Laan 4 wordt gefaseerd ontwikkeld.

Projectmatige bouw

Onderstaande projecten zijn momenteel in de verkoop:

Kuifeend 1

 • 1 woning
 • Type vrijstaand
 • Locatie: Kuifeend
 • Met optie slaap- badkamer begane grond
 • Verkoop: Dijkvastgoed
 • Meer informatie via Funda.

 

Kuifeend 2
 • 8 woningen
 • Type twee-onder-een-kap
 • Locatie Kuifeend
 • Met optie slaap-badkamer begane grond
 • Verkoop: Dijkvastgoed
 • Meer info via Funda.

 

Ter Laan Kuifeend 3
Ter Laan 4 - Smient VDM Woningen
 • 11 woningen
 • Type twee-onder-een-kap + rijwoningen
 • Locatie Smient
 • Verkoop: Mijn Makelaar Heerenveen
 • Planinfo via Funda

Ter Laan - Timm Lindo VDM Woningen

 • 8 woningen
 • Type twee-onder-een-kap
 • Locatie Kuifeend
 • Verkoop: Mijn Makelaar Heerenveen
 • Planinfo via Funda

Vrije sector kavels

De kavels voor vrijstaande woningen worden door de gemeente verkocht. De koper kan zelf zijn bouwplan regelen (particulier opdrachtgeverschap). De tekeningen van de kavels kunnen onderaan de pagina worden ingezien. Hier staat ook de prijslijst, een overzichtstekening van kavels die nog beschikbaar zijn en andere informatie.Ter laan 4, situering

Optiespelregels

Op de nog niet verkochte kavels kan door belangstellenden een optie worden genomen. Een optie moet worden gevraagd op een daarvoor beschikbaar formulier (onderaan te downloaden). Een optie wordt verleend voor 3 maanden en kan eenmalig met 1 maand worden verlengd. De optie gaat in op het moment dat de betaling van € 150,-- door de gemeente is ontvangen (administratiekosten, worden niet verrekend). Als tijdens de optieperiode door een andere gegadigde een schriftelijk verzoek tot directe koop van de kavel wordt ingediend, krijgt de optiehouder 2 weken bedenktijd om tot koop te besluiten. Als dit verzoek bij de gemeente binnenkomt gedurende de verlengde optieperiode, bedraagt deze bedenktermijn 1 week.Ter laan 4, hoofdopzet

Bebouwingsvoorschriften

Het bestemmingsplan Ter Laan 4 (onderaan de pagina in te zien) en het bijbehorend Beeldkwaliteitplan geeft voorschriften over de bebouwing van de kavels. Als u bouwplannen heeft of vragen over deze bouwvoorschriften kunt u contact opnemen met de afdeling VROM van de Gemeente Bedum, onderdeel bouw- en woningtoezicht (de heer A. Zweers of mevr. J. Dijkstra).

Meer weten?

Met vragen kunt u contact opnemen met medewerkers van de afdeling VROM van de gemeente: tel. 050 301 89 11 of mail:gemeente@bedum.nl . Uiteraard bent u ook aan de balie van harte welkom.

Meer informatie en downloads:

 Bestemmingsplan: