Rondje om de noord Bedum

Aan de noordkant van het dorp Bedum gaan op korte en middellange termijn verschillende grote projecten los (bekijk het gebied op deze kaart). Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg aangelegd die het centrum van zwaar vrachtverkeer moet ontlasten. Zuivelconcern Friesland-Campina Domo heeft vergevorderde plannen voor een substantiële uitbreiding van de Bedumer vestiging.

Verder ontwikkelt de noordoostelijke nieuwbouwwijk Ter Laan 4 zich voorspoedig. De hoogspanningsleiding die noordelijk van de kern loopt, wordt vervangen door een nieuwe, zogenaamde 380KV-leiding. Er spelen daar ook minder grootschalige projecten zoals de nieuwbouw in het plan 'De Kop van Noord'.

Hulp van inwoners

De verschillende ontwikkelingen aan de noordkant zijn voor de gemeente aanleiding zich te bezinnen op de toekomst dat deel van Bedum. Daarvoor roept de gemeente de hulp van de inwoners in. Die kunnen ideeën en suggesties aangedragen die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige noordkant.

Die ideeën en suggesties worden gebundeld in een visie die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ze worden vervolgens, als de raad er financiële dekking voor weet te vinden, gerealiseerd.

Visie bijeenkomsten

Om tot die visie te komen, organiseert de gemeente drie bijeenkomsten Daarbij wordt samengewerkt met Sandra van Assen Stedenbouw, MD Landschapsarchitecten en het Kenniscentrum Landschap van de RUG. In die bijeenkomsten kunnen inwoners hun ideeën en suggesties kwijt.

Eerste bijeenkomst op 10 oktober

De eerste bijeenkomst was op 10 oktober in het Trefcentrum Bedum. Ruim 100 geïnteresseerden wilden meer weten over de ontwikkelingen aan de noordkant van het dorp.Tijdens de bijeenkomst van 10 oktober waren ook vertegenwoordigers van TenneT en de provincie Groningen aanwezig. Zij waren benieuwd naar suggesties en ideeën van Bedumers over de inpassing van de nieuwe hoogspanningsleiding in het open landschap. Voor een verantwoorde inpassing heeft de regering geld beschikbaar gesteld.

Bekijk de startnotitie en een verslag uit de Bedumer van de avond. De ontwerp-visie moet begin december klaar zijn. Daarna spreekt de Bedumer raad zich er over uit.

Inloopbijeenkomst op 29 november

In twee eerdere bijeenkomsten hebben inwoners suggesties gedaan voor de kwalitatieve verbetering van de noordkant van het dorp Bedum.

Die suggesties zijn verzameld in een ontwerp-visie. Die visie wordt gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het Trefcentrum Bedum. Dat gebeurt op woensdag 29 november tussen 17.00 en 20.00 uur. Iedereen is daar van harte welkom. Meer informatie over het project vindt u op www.bedum.nl/Plannen en projecten.

Laatste nieuws

Meer informatie

Over een aantal projecten die aan de noordkant van Bedum spelen vindt u hier meer informatie: