Kop van Noord

De locatie is gelegen op de kruising tussen Boterdiep Wz en de Wilhelminalaan in Bedum. De afbeelding geeft een impressie van het plangebied. De vier te realiseren projectmatige woningen en de vijf bouwkavels voor vrijstaande woningen zijn inmiddels verkocht.

Kop van Noord

Bestemmingsplan / welstand

Voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Bedum Kern locatie Kop van Noord' vastgesteld. Daarnaast is besloten om het plangebied aan te wijzen als 'welstandsvrij' gebied.

De volgende documenten kunt u downloaden: