Herinrichting Waldadrift Bedum

De herinrichting van de Waldadrift en de aanleg van het fietspad is voorzien vanaf het tweede kwartaal 2018 tot eind 2018. In eerste instantie zouden de werkzaamheden in 2017 worden uitgevoerd. Omdat er dit jaar meerdere grote infrastructurele projecten op het programma staan, is besloten het werk aan de Waldadrift later uit te voeren. Daarmee wordt de overlast beperkt.

Fasering Waldadrift

Op de kaart kunt u zien hoe de globale fasering verloopt. Zodra er meer details bekend zijn, maken we dit op deze pagina bekend.

De plannen

De werkzaamheden aan de Waldadrift moeten de weg verkeersveiliger maken. Verder wordt de capaciteit van het bestaande riool vergroot om ook in de toekomst wateroverlast te voorkomen.  De bestaande wegconstructie wordt verbeterd en het groen langs deze weg wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van de weg worden nu uitgewerkt en voorbereid. Dat gebeurt in samenspraak met de bewoners.

In juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten om langs een deel van de Waldadrift een vrij liggend fietspad aan te leggen. Dat pad loopt van de rotonde Groningerweg/Waldadrift tot de Ommerlanderdrift/Lijsterbes. Het fietspad komt aan de kant van het Bedumer bos. Voor het deel van de weg tussen de Ommelanderdrift/Lijsterbes en de rotonde bij Ter Laan komen er zogenaamde 'fietssuggestiestroken'. Het raadsbesluit vindt u hier (onder punt 12).

Stand van zaken

Voor de aanleg van het fietspad  moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De procedure daarvoor loopt. Daarnaast loopt een flora en fauna onderzoek. De grond moet worden aangekocht van de eigenaar van het Bedumer bos,  Staatsbosbeheer. Met het waterschap Noorderzijlvest wordt gepraat over  de waterhuishouding in het gebied. De plannen worden uitgewerkt met de bewoners. Er zijn verschillende werkgroepen die meedenken. De gemeente vindt het van belang dat de plannen gedragen worden door alle betrokkenen.

Planning

De verkeersafwikkeling in het dorp Bedum laat het niet toe dat de herinrichting van De Vlijt en de Waldadrift tegelijkertijd worden uitgevoerd. Beide wegen zijn belangrijke verkeersaders. De plannen voor de Waldadrift zijn nog niet klaar; die voor De Vlijt (en de rest van het centrum) kunnen al op korte termijn worden uitgevoerd. De werkzaamheden daar beginnen in juni van dit jaar. Daarom wordt de herinrichting van de Waldadrift en de aanleg van het fietspad vooruit geschoven. Verwacht wordt dat in het tweede kwartaal van 2018 met het werk kan worden begonnen. De werkzaamheden kunnen eind 2018 zijn afgerond.

Blijven volgen

De ontwikkelingen zijn op deze pagina te volgen. De informatie wordt met enige regelmaat geactualiseerd.

Laatste nieuws

Achtergrond informatie