Herinrichting Waldadrift Bedum

De Waldadrift in Bedum wordt in de loop van 2016 opnieuw ingericht. De fundering van de weg wordt verbeterd en de weg krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er komt ook nieuwe beplanting en de riolering wordt vernieuwd. De weg moet dusdanig worden ingericht dat er een zo optimaal mogelijke veiligheid ontstaat voor de verschillende verkeersdeelnemers. De veiligheid van fietsers krijgt hierbij speciale aandacht.

Nog geen plannen

Er zijn nog geen definitieve plannen voor die herinrichting. De gemeente wil eerst antwoord op de vraag hoe het fietsverkeer op de relatief drukke weg een (vooral veilige!) plaats moet krijgen. Daarvoor heeft het bureau Royal HaskoningDHV drie varianten ontwikkeld. Ook zijn de voor en nadelen van die varianten op een rij gezet.

Informatie over de drie varianten vindt u in de Notitie herinrichting Waldadrift Bedum van Royal HaskoningDHV.

Afbeeldingen van de drie varianten kunt u ook afzonderlijk downloaden:

 

Wat vindt u?

Het gemeentebestuur heeft de voorkeur van inwoners gepeild. Reageren op de varianten was mogelijk tot 8 december.

Bewoners van de Waldadrift hebben een verkeerscommissie geformeerd. Het standpunt van de commissie kunt u inzien.

Hoe verder?

Allereerst willen we bezien hoe u tegen de positie van fietsers op de Waldadrift aankijkt. De meningen zijn verzameld tijdens een inloopbijeenkomst en met een formulier op deze website.

De gemeentelijke verkeerscommissie komt ook nog met een advies. Dat verwachten we rond half december. Op basis van alle reacties neemt het college van burgemeester en wethouders een standpunt in. Er gaat dan een voorstel naar de gemeenteraad. De raad neemt daar naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 een besluit over.

Blijven volgen

De ontwikkelingen in het proces zijn op deze pagina te volgen. Met enige regelmaat actualiseren we de informatie.