Centrumplannen Bedum

De gemeente werkt, samen met verschillende andere partijen, aan vernieuwing van het centrum van Bedum. Dat wordt aantrekkelijker gemaakt. Gestreefd wordt naar een gebied waarin het, ook in de toekomst, goed wonen, winkelen, ondernemen en verblijven is. Daarvoor zijn verschillende ingrepen nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen. Die informatie wordt regelmatig aangevuld.

Centrumplannen Bedum 2017 webversie

Een vitaal en toekomstbestendig centrum

Met de plannen zet Bedum in op een aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig centrum. Daarvoor zijn verschillende ingrepen in de openbare ruimte nodig. Voordat daarmee wordt begonnen,  wordt de riolering in De Vlijt en het Kerkplein vernieuwd. Dat gebeurt in twee fasen. Hiermee wordt eind mei/begin juni begonnen.

Centrumplannen Bedum: Vogelvluchtperspectief (totaaloverzicht)
Centrumplannen Bedum: Zicht richting zuid (vanaf kerk) en west (vanaf de Vlijt)

Fase 1

In de eerste fase wordt de riolering vanaf de Schoolstraat tot aan de Bazuinslaan aangepakt. Dit werk moet in de loop van september klaar zijn.  De tweede fase start in oktober en is naar verwachting  in de loop van april 2018 afgerond. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer van en naar het centrum omgeleid.

Fase 2

In de loop van het komend voorjaar wordt begonnen met de tweede fase van de nieuwbouw van het wooncomplex  'Bederawalda'. De nieuwbouw komt westelijk van het parkgebied langs De Vrije Gang. Het gaat om zogenaamde 'levensloopbestendige woningen'. Als die gerealiseerd zijn, wordt een begin gemaakt met de derde en laatste fase van het wooncomplex. 'Bederawalda' moet in 2020 helemaal gerealiseerd zijn.

Centrumplannen Bedum: Zicht richting west (vanuit de Vlijt) en oosten (vanuit Kleinestraat)
Centrumplannen Bedum: Zicht richting westen en noorden (vanuit park)

Gezondheidscentrum en appartementen

Verder wordt er gewerkt aan de komst van een gezondheidscentrum op het Kerkplein. Op de locatie van het oude Groene Kruisgebouw en het voormalige politiebureau aan De Vlijt komen mogelijk koop en huurappartementen in de duurdere sector. Ook is daar wat winkelruimte voorzien.

Basisscholen

Naast deze projecten staan het aardbevingsbestendig maken van christelijke basisschool 'De Regenboog' en nieuwbouw voor de openbare 'Togtemaarschool' op het programma. Beide scholen staan aan de rand van het centrumgebied.

Plein

Voorlopig sluitstuk van de ingrepen in het centrum is de realisatie van een nieuw plein. Dat moet komen op de plek waar nu het winkelcentrum De Nieuwe Vlijt staat. Het parkgebied bij Bederawalda wordt dan 'het centrum in getrokken'.

Herinrichting Waldadrift

Het werk in het centrum leidt er toe dat de voorgenomen herinrichting van de Waldadrift opschuift in de tijd. Hiervoor is gekozen omdat de bereikbaarheid anders in het geding komt. Die herinrichting staat nu voor 2018 op de rol.

Speciale krant over de centrumplannen

De gemeente heeft in april 2017 een speciale krant uitgebracht waarin alle projecten worden belicht. De krant wordt huis aan huis in de gemeente verspreid.

Update (3 augustus 2017)

Vanaf zaterdag 5 augustus is doorgaand verkeer op De Vlijt in Bedum weer mogelijk. De eerstvolgende stremming gaat per 29 augustus in. De Vlijt wordt dan gestremd ter hoogte van De Vrije Gang.

Update (11 juli 2017)

Een deel van De Vlijt in Bedum is gestremd van 14 juli tot 4 augustus. Het gaat om het deel tussen de Kleinestraat en het Kerkplein. Doorgaand verkeer is daardoor niet mogelijk. De parkeerplaats bij de supermarkt is bereikbaar. Ook op het Kerkplein kan worden geparkeerd. Het aantal plaatsen is daar beperkt. Over het plein loopt een tijdelijke rijbaan. Die baan is eenrichtingsverkeer. Hij is alleen vanaf De Vlijt toegankelijk. U kunt uw auto ook kwijt op de tijdelijke parkeerplaats bij het 'oude' Bederawalda.

Doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Waldadrift en de Schoolstraat. De omleidingsroute wordt met borden aan gegeven.

Op dit kaartje kunt u zien hoe het verkeer van 14 juli tot 4 augustus wordt omgeleid.

Update (16 juni 2017)

Er is inmiddels een begin gemaakt met de werkzaamheden. Als eerste is de groenstrook voor het 'oude' Bederawalda aan De Vlijt opnieuw ingericht. Daar kan worden geparkeerd en de markt wordt daar binnenkort naar verplaatst.

Aan de noordkant van het Kerkplein wordt  al gewerkt aan de nieuwe riolering, Er wordt naar de Kerklaan toe gewerkt. De kruising van de Kerklaan en de Kleinestraat wordt tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. Echter: vanaf donderdag 22 juni moet een deel van de Kleinestraat worden gestremd. Het gaat om het deel voor de Gereformeerde kerk. De parkeerplaats bij de supermarkt is dan alleen via de Kleinestraat (bij de apotheek) bereikbaar. De stremming duurt naar verwachting tot 30 juni.

Op dit kaartje kunt u zien hoe het verkeer van 22 tot 30 juni wordt omgeleid.

Update (28 juni 2017)

Een deel van de Kleinestraat  in Bedum is vanaf 3 juli gestremd. Het gaat om het deel tussen de Kerklaan en de De Vlijt (voor de slijter, groenteboer en slagerij). Op het Kerkplein komt een alternatieve rijbaan. Die weg wordt eenrichtingsverkeer; hij is alleen vanaf De Vlijt toegankelijk. De stremming duurt naar verwachting tot 14 juli.

Parkeren op het Kerkplein blijft mogelijk, maar het aantal plaatsen is beperkt. U kunt uw auto kwijt op de parkeerplaats bij de supermarkt of op het tijdelijke parkeerterrein voor het 'oude' Bederawalda.

Op dit kaartje kunt u zien hoe het verkeer van 3 tot 14 juli wordt omgeleid.

Achtergrondinformatie

Laatste nieuwsberichten