Bederawalda

Het complex Bederawalda aan de Vlijt – gelegen in het centrum van de kern Bedum – voorziet in de huisvesting voor senioren. Het gebouwencomplex is ca. 40 jaar oud en omvat 80 tweekamerappartementen,  gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen gehuisvest in ‘De Schakel’.

Het gebouw voldoet op termijn niet meer aan de huisvestingswensen van senioren en medioren. Het bestuur van Bederawalda heeft dan ook besloten om het gebouw gefaseerd te slopen en op de locatie vervangende nieuwbouw te plegen. De nieuwbouwwordt gerealiseerd door de rechtsopvolger van de stichting Bederawalda: woningstichting Wierden & Borgen. De plannen zijn in samenspraak met de huidige bewoners, de buurtbewoners en met de gemeente ontwikkeld. De planuitwerking voorziet in de realisatie van 47 appartementen met een ontmoetingsruimte en 12 grondgebonden woningen. De herontwikkeling vormt de eerste fase van de revitalisering van het centrum van Bedum. De sloop en herbouw op de locatie Bederawalda wordt in 3 fasen uitgevoerd.

Bederawalda

Bederawalda in wording

Planning 

  • De 1e fase wordt in december van dit jaar opgeleverd.
  • 1e helft 2016 – sloop achterste deel Bederawalda + aanleg infrastructuur

  • Medio 2016 – start bouw 2e fase

 

Informatie over het project is te verkrijgen bij Woningbouwstichting Wierden en Borgen: http://www.wierdenenborgen.nl/projecten/in-uitvoering/details/item/13/
T: (050) 402 37 50
Bezoekadres: De Vlijt 30, Bedum
Postadres: Postbus 103 9780 AC Bedum