Centrumplannen Bedum

De gemeente werkt, samen met verschillende andere partijen, aan vernieuwing van het centrum van Bedum. Dat wordt aantrekkelijker gemaakt. Gestreefd wordt naar een gebied waarin het, ook in de toekomst, goed wonen, winkelen, ondernemen en verblijven is. Daarvoor zijn verschillende ingrepen nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen. Die informatie wordt regelmatig aangevuld. Lees meer over Centrumplannen Bedum

Herinrichting Waldadrift Bedum

De herinrichting van de Waldadrift en de aanleg van het fietspad is voorzien vanaf het tweede kwartaal 2018 tot eind 2018. In eerste instantie zouden de werkzaamheden in 2017 worden uitgevoerd. Omdat er dit jaar meerdere grote infrastructurele projecten op het programma staan, is besloten het werk aan de Waldadrift later uit te voeren. Daarmee wordt de overlast beperkt. Lees meer over Herinrichting Waldadrift Bedum

Ter Laan 4

Ter Laan 4 komt noordelijk van de huidige bebouwing in Ter Laan. Het plan kenmerkt zich door een open, groene, speelse opzet. Er is veel ruimte voor waterpartijen, parkjes en plantsoenen en speelgelegenheid voor kinderen. In de wijk komen verschillende woningtypen: vrijstaand, halfvrijstaand en ‘rijtjes’. Lees meer over Ter Laan 4

Bedrijvenpark Boterdiep; brug naar succesvol ondernemen!

Bedrijvenpark Boterdiep is een uitbreiding van het bedrijventerrein en is zuidwestelijk gelegen van het dorp Bedum. Het terrein wordt ontsloten door de brug 'de nYe Klap', een brug met allure. De brug maakt het snelwegennet rond Groningen en de hoofdwegen in het Noordelijke deel van de provincie in korte tijd bereikbaar. De A7 en de A28; de Eemshavenweg (N46) en de wegverbinding Groningen-Delfzijl (N360) bijvoorbeeld, zijn vanuit Bedum binnen een kwartier bereikt. Filevrij, over het algemeen!  Lees meer over Bedrijvenpark Boterdiep; brug naar succesvol ondernemen!

Nieuwbouwprojecten

Binnen de gemeente is sprake van een tweetal nieuwbouwprojecten: Lees meer over Nieuwbouwprojecten

Uitbreiding Zuivelpark Bedum

Burgemeester en wethouders hebben op 10 oktober 2016 bekend gemaakt dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied van de bedrijfslocatie van FrieslandCampina gelegen aan de noordzijde van de kern Bedum. Dit bestemmingsplan betreft de huidige bedrijfslocatie met een uitbreiding in oostelijke richting met daarbij behorende aanpassingen van de infrastructuur, waaronder een verlegging van het Boterdiep met bijbehorende weg. Lees meer over Uitbreiding Zuivelpark Bedum