Bederawalda

Het complex Bederawalda aan de Vlijt – gelegen in het centrum van de kern Bedum – voorziet in de huisvesting voor senioren. Het gebouwencomplex is ca. 40 jaar oud en omvat 80 tweekamerappartementen,  gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen gehuisvest in ‘De Schakel’. Lees meer over Bederawalda

Bedrijvenpark Boterdiep; brug naar succesvol ondernemen!

Bedrijvenpark Boterdiep is een uitbreiding van het bedrijventerrein en is zuidwestelijk gelegen van het dorp Bedum. Het terrein wordt ontsloten door de brug 'de nYe Klap', een brug met allure. De brug maakt het snelwegennet rond Groningen en de hoofdwegen in het Noordelijke deel van de provincie in korte tijd bereikbaar. De A7 en de A28; de Eemshavenweg (N46) en de wegverbinding Groningen-Delfzijl (N360) bijvoorbeeld, zijn vanuit Bedum binnen een kwartier bereikt. Filevrij, over het algemeen!  Lees meer over Bedrijvenpark Boterdiep; brug naar succesvol ondernemen!

Centrumplannen Bedum

De gemeente werkt, samen met verschillende andere partijen, aan vernieuwing van het centrum van Bedum. Dat wordt aantrekkelijker gemaakt. Gestreefd wordt naar een gebied waarin het, ook in de toekomst, goed wonen, winkelen, ondernemen en verblijven is. Daarvoor zijn verschillende ingrepen nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen. Die informatie wordt regelmatig aangevuld. Lees meer over Centrumplannen Bedum

Herinrichting Waldadrift Bedum

De herinrichting van de Waldadrift en de aanleg van het fietspad is voorzien vanaf het tweede kwartaal 2018 tot eind 2018. In eerste instantie zouden de werkzaamheden in 2017 worden uitgevoerd. Omdat er dit jaar meerdere grote infrastructurele projecten op het programma staan, is besloten het werk aan de Waldadrift later uit te voeren. Daarmee wordt de overlast beperkt. Lees meer over Herinrichting Waldadrift Bedum

Kop van Noord

De locatie is gelegen op de kruising tussen Boterdiep Wz en de Wilhelminalaan in Bedum. De afbeelding geeft een impressie van het plangebied. De vier te realiseren projectmatige woningen en de vijf bouwkavels voor vrijstaande woningen zijn inmiddels verkocht. Lees meer over Kop van Noord

Oostelijke ontsluiting Bedum

Eind juni 2013 stemde Provinciale Staten in met het voorstel van Gedeputeerde Staten om een oostelijke rondweg bij Bedum verder te onderzoeken en uit te werken. De nieuw aan te leggen weg moet het centrum van Bedum ontlasten van het vele vrachtverkeer. Een groot deel van dat verkeer is gerelateerd aan de plaatselijke vestiging van zuivelconcern FrieslandCampina. Voor de aanleg van een alternatieve ontsluiting is jarenlang door de gemeente bij de provincie gepleit. Provinciale Staten besloten vorig jaar mei geld beschikbaar te stellen voor een nieuwe wegverbinding. Dat besluit werd in Bedum met instemming begroet. Lees meer over Oostelijke ontsluiting Bedum

Rondje om de noord Bedum

Aan de noordkant van het dorp Bedum gaan op korte en middellange termijn verschillende grote projecten los (bekijk het gebied op deze kaart). Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg aangelegd die het centrum van zwaar vrachtverkeer moet ontlasten. Zuivelconcern Friesland-Campina Domo heeft vergevorderde plannen voor een substantiële uitbreiding van de Bedumer vestiging. Lees meer over Rondje om de noord Bedum

Ter Laan 4

Er wordt gebouwd in de huur en in de koopsector. In totaal biedt het plan ruimte aan ongeveer 340 woningen. Het plan is opgedeeld in 5 deelgebieden. Elk van die gebieden krijgt een eigen karakter. In Ter Laan 4 is ruimte voor 'intiem wonen', 'landelijk wonen', wonen aan een pleintje en 'ontspannen wonen' aan het water. Zo krijgt Ter Laan 4 een heel gevarieerd karakter. Ter Laan 4 wordt gefaseerd ontwikkeld. Lees meer over Ter Laan 4

Uitbreiding Zuivelpark Bedum

Het zuivelconcern FrieslandCampina breidt de vestiging in Bedum mogelijk uit. Bedum is één van de vijf zogenaamde 'strategische locaties' in Nederland waar FrieslandCampina in de toekomst het groeiende aanbod van melk wil verwerken. Om die uitbreiding te kunnen realiseren, moet het Boterdiep in oostelijke richting worden omgelegd. Daarmee ontstaat een compacte bedrijfslocatie. Die locatie wordt ongeveer een keer zo groot als de huidige. Lees meer over Uitbreiding Zuivelpark Bedum