Aardbevingen door gaswinning: wat te doen?

Als gevolg van de gaswinning door de NAM komen er in de provincie Groningen regelmatig aardbevingen voor. De meeste zijn zo licht dat ze niet opgemerkt worden door de inwoners. Maar soms veroorzaken ze behoorlijk wat schrik en schade.

We hebben voor u een aantal vragen en antwoorden op een rijtje gezet:

 

Hoe bereid ik me voor op een aardbeving?

Een aardbeving duurt meestal slechts enkele seconden. Op het moment dat er een aardbeving is, kunt u dus weinig doen. Welke voorbereidingen kunt u zelf nemen? Zie:

 

Ik heb aardbevingschade, en nu?

U kunt schade melden bij het Centrum Veilig Wonen (CVW):

  • telefonisch via het gratis nummer 0800 289 66 36,
  • via het online schadeformulier op www.centrumveiligwonen.nl
  • schriftelijk en persoonlijk op het kantoor van CVW, Fivelpoort 10 in Appingedam.

het CVW is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur (ook in het weekend).

Heeft u eerder schade gemeld?

Heeft u eerder schade gemeld bij NAM? En loopt de afhandeling ervan nog? Dan blijft NAM tijdelijk uw aanspreekpunt. Aanvullende schade kunt u wel melden bij Centrum Veilig Wonen. In de loop van 2015 neemt het Centrum Veilig Wonen ook de lopende zaken over van NAM. U ontvangt hiervan persoonlijk en tijdig bericht.

Krijg ik compensatie voor waardedaling?

Heeft u uw woning verkocht en geleverd na 25 januari 2013? En denkt u, dat u bij de verkoop van uw huis aantoonbaar waardedaling heeft ervaren door aardbevingen? Dan kunt u een compensatieaanvraag indienen bij NAM. Meer informatie over de Waarderegeling vindt u op www.namplatform.nl.

Ik kom er niet uit met de NAM. En nu?

Heeft u een klacht over de schadeafhandeling door de NAM? Dan kunt u dit melden bij de Ombudsman Gaswinning Groningen, de heer Leendert Klaassen. U kunt hem telefonisch bereiken onder nummer 088-223 44 55 of via de mail info@onafhankelijkeraadsman.nl.

Ik zit in nood door de aardbevingen. Waar kan ik terecht?

Wanneer u door de aardbevingen in nood verkeert, kunt u terecht bij een onafhankelijke commissie. De commissie helpt in bijzondere situaties, waarbij mensen psychische, medische, sociale of financiële problemen hebben. Op de website www.vangnetbijzonderesituaties.nl geeft de commissie informatie over de regeling en haar manier van werken. Om in aanmerking te komen voor deze regeling stuurt u een verzoek aan burgemeester Bakker. Dat kan per e-mail via gemeente@bedum.nl of per post via postbus 38, 9780 AA Bedum. Wilt u hulp bij het indienen van uw verzoek, belt u dan met de gemeente: t. 050 301 89 11. De aardbevingen hebben een grote invloed op de gevoelens van veiligheid. Zowel GGD Groningen (www.ggd.groningen.nl) als Lentis (www.lentis.nl) kunnen u helpen met deze spanning om te gaan.

Ik wil meer weten over gaswinning en aardbevingen. Waar krijg ik die informatie?

In het gemeentehuis in Loppersum aan de Molenweg 12 in Loppersum is een permanent ’Regionaal Informatiepunt Gaswinning’ (afgekort RIG) gevestigd. Hier kunt u terecht met vragen en informatie over gaswinning / aardbevingen. De openingstijden zijn als volgt:

  • Op maandag t/m woensdag van 8.30 tot 16.30 uur;
  • Op donderdag van 8.30 tot 18.00 uur;
  • Op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Op donderdag van 17.00 tot 18.00 uur is er een medewerker van het Centrum Veilig Wonen aanwezig. Het informatiepunt is telefonisch bereikbaar via het nummer van de gemeente Loppersum, 0596-548200 of per e-mail via gemeente@loppersum.nl. Meer informatie vindt u via: www.loppersum.nl/wonen-leven/reg-informatiepunt-gaswinning_41681/

Wanneer is een gebouw aardbevingsbestendig?

In Nederland geldt wetgeving over hoe er veilig gebouwd moet worden. Aardbevingsbestendigheid is niet opgenomen in de huidige bouwregelgeving. Naar aanleiding van de aardbevingen in Noordoost Groningen verandert dat nu en is er een richtlijn opgesteld. Het opstellen van een definitieve bouwnorm duurt lang, omdat er veel partijen bij betrokken zijn en de impact groot is. Om er echter voor te zorgen dat huizen en gebouwen snel zo stevig en veilig mogelijk zijn, wordt gewerkt met een voorloper van de officiële bouwnorm: de Nederlandse Praktijk Richtlijn. Deze richtlijn wordt door NAM en CVW gebruikt als basis voor het bouwkundig versterken van woningen Het Interim Advies betreft de voorlopige uitgangspunten voor nieuwbouw onder aardbevingsbelasting in de provincie Groningen. Voor meer informatie kijk op www.nen.nl.

Ik heb een idee ter verbetering van leefbaarheid of duurzaamheid. Waar krijg ik subsidie?

Het Loket ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied (11 gemeenten waaronder Bedum). Het Loket Leefbaarheid behandelt aanvragen tot 10.000 euro van het Leefbaarheidsprogramma van de Dialoogtafel en het Leefbaarheid en duurzaamheid programma van NAM. Aanvragen van meer dan 10.000 euro kunt u rechtstreeks bij NAM indienen.

Schade door mijnbouw melden bij nieuw schadeloket

Bewoners en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen terecht bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Vanaf 19 maart 2018 kunt u (alleen) daar uw schade melden die het gevolg is van gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg.

Bereikbaarheid Schadeloket

Het schadeloket is telefonisch te bereiken op het (gratis) nummer: 0800 – 4444 111 (7 dagen in de week van 08.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u op de website www.schadedoormijnbouw.nl een digitaal schadeformulier invullen. En u kunt langskomen op Cascadeplein 10, 9726 AD in Groningen (op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur). Dat is tevens het postadres als u uw schade per brief wilt sturen.

Verwachting over tijd en schadevergoeding

Het schadeloket begint op 19 maart, maar verkeert nog zeker enkele weken in een opstartfase. Mogelijk is er sprake van wachttijden aan de telefoon. Vanaf half april komt er meer duidelijkheid over wanneer de eerste schadevergoedingen worden uitgekeerd. Eerst moet in april een nieuwe werkwijze voor schadeafhandeling vastgesteld worden door de onafhankelijke commissie. De commissieleden zijn sinds kort benoemd en hebben tijd nodig zich in te werken in de complexe materie.

Subsidies

  • Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen we u door naar de website van de provincie Groningen.

  • Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen. Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen we u door naar de website van de provincie Groningen.

Diverse links websites:

Veiligheid:

Overheid:

Geschillen:

Subsidie:

Problemen, psychisch, sociaal of medisch:

Overig: