Aardbevingen door gaswinning: wat te doen?

Als gevolg van de gaswinning door de NAM komen er in de provincie Groningen regelmatig aardbevingen voor. De meeste zijn zo licht dat ze niet opgemerkt worden door de inwoners. Maar soms veroorzaken ze behoorlijk wat schrik en schade. Lees meer over Aardbevingen door gaswinning: wat te doen?

Herindeling gemeente Bedum

De visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen adviseert in het rapport om het aantal gemeenten in Groningen terug te brengen van 23 naar 6.  Na diverse besprekingen, onderzoeken en raadpleging van de inwoners besloot de gemeenteraad een verdere verkenning uit te voeren. Hierbij is onderzoek gedaan naar: Lees meer over Herindeling gemeente Bedum

Leefbaarheidsvisie en woonvisie Bedum

De gemeenteraad van Bedum heeft in de vergadering van 19 november 2015 de Leefbaarheidsvisie gemeente Bedum vastgesteld. Met deze leefbaarheidsvisie wil de gemeente Bedum overzicht krijgen in haar ambities op het gebied van leefbaarheid en ook prioriteiten stellen. In de leefbaarheidsvisie wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat zijn de grootste kansen en knelpunten als het gaat om leefbaarheid van de gemeente Bedum? Welke projecten zijn nodig om de leefbaarheid op peil te houden of te versterken? De leefbaarheidsvisie is tevens bedoeld om als basis te dienen voor het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' van de Nationaal Coördinator Groningen. Lees meer over Leefbaarheidsvisie en woonvisie Bedum

Streekgebonden architectuur in Noord-Groningen

De geschiedenis van een stad, dorp en van het platteland weerspiegelt in de bouwwerken die er te vinden zijn. Die bebouwing bepaalt  voor een belangrijk deel de identiteit van een streek of een gebied. Zo verschilt een Groningse boerderij op de klei  qua vorm, maat, schaal, materiaalgebruik en detaillering van bijvoorbeeld een Drentse of een Limburgse boerderij. Lees meer over Streekgebonden architectuur in Noord-Groningen

Regels voor bescherming ‘karakteristieke panden’

In Bedum is veel cultureel erfgoed dat een beeld geeft van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente. Het gaat om woonhuizen, boerderijen, maar ook om bijvoorbeeld (voormalige) schoolgebouwen en bruggen. Een beperkt deel van die objecten is rijksmonument of maakt deel uit van beschermd dorpsgezicht. Daarmee zijn ze formeel beschermd. Lees meer over Regels voor bescherming ‘karakteristieke panden’

Versterking basisscholen

Alle 120 schoolgebouwen in de aardbevingsregio worden gecontroleerd op aardbevingsbestendigheid. De zes basisscholen in de gemeente Bedum zijn inmiddels onderzocht door het bedrijf VIIA. Daarbij is ook gekeken of er bouwdelen waren die bij een aardbeving gevaar zouden kunnen opleveren. Die bouwdelen zijn direct verwijderd of versterkt. VIIA heeft alle scholen verder veilig voor gebruik verklaard. Wel blijkt uit de inspecties en (computer-)rekenmodellen dat de schoolgebouwen op termijn versterkt moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijk zwaardere bevingen in de toekomst. U vindt deze onderzoeksrapporten onderaan deze pagina. Lees meer over Versterking basisscholen

Zorg voor elkaar. Dichtbij huis

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. Kreeg u in 2014 zorg of ondersteuning waarvoor de gemeente nu verantwoordelijk is? Dan vraagt u zich vast af wat er voor u verandert. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond pakken de veranderingen samen op en geven hier op de website: Lees meer over Zorg voor elkaar. Dichtbij huis