Ter inzage

Herontwikkeling locatie Folkerdastraat 15 t/m 23 in Bedum

Woningstichting Wierden & Borgen heeft een plan gemaakt voor de herontwikkeling van de voormalige Marijkeschool aan de Folkerdastraat 15 en van vier huurwoningen aan de Folkerdastraat 17 t/m 23 in Bedum. Inmiddels zijn de 4 huurwoningen in opdracht van de woningstichting gesloopt.

Locatie

In de pdf vindt u twee afbeeldingen met de locatie van de herontwikkeling.

Huidige situatie

In de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw kwam dit gebied na de tweede wereldoorlog tot ontwikkeling. De dorpsuitbreiding voorzag in woningbouw, maar ook in voorzieningen, zoals een kleuterschool. Aan de achterzijde grenst de locatie aan Veeno. Op een gedeelte van dit terrein van de voormalige fietsenfabriek VEENO zijn begin jaren tachtig van de vorige eeuw huurwoningen gebouwd.

Marijkeschool

De kleuterschool is bij de invoering van het basisonderwijs buiten gebruik geraakt. Nadien is het gebouw in gebruik geweest door het Rode Kruis en gebruikt voor bedrijfsactiviteiten. Hieronder een foto van de Marijkeschool gezien vanaf de Folkerdastraat.

Marijkeschool Folkerdastraat

De huurwoningen

De huurwoningen uit de wederopbouwperiode liggen naast het schoolgebouw en zijn gesitueerd aan een driehoekig plantsoen. Op onderstaande foto vier inmiddels gesloopte huurwoningen gezien vanaf de Folkerdastraat.

Huurwoningen Folkerdastraat

Herontwikkeling

De herontwikkelingsmogelijkheden worden mede bepaald door de beperkte diepte en grillige vorm van de locatie. Door het driehoekig plantsoen tegenover de te vervangen huurwoningen bij de locatie te betrekken ontstaan er meer mogelijkheden om tot een goede stedenbouwkundige invulling te komen. Daarbij komt het plantsoen in een andere vorm terug – waarbij het mogelijk is om Veeno met een 'groene zone' te verbinden met de Folkerdastraat. Dit geeft meer 'lucht en ruimte' met name aan de kant van Veeno, daarbij wordt het toch wel erg in zelf gekeerd en afgesloten woongebied van Veeno open gelegd en beter geïntegreerd in de woonwijk. Parkeren kan aan beide kopse zijden van de woningen. De te bouwen 9 woningen worden levensloopbestendig uitgevoerd en beslaan één bouwlaag.

Herontwikkeling Folkerdastraat

Planuitwerking

De planuitwerking kan hieronder worden bekeken.

Via onderstaand reactieformulier kunt u tot en met 20 maart 2017 op de plannen reageren.

 


Besluiten, omgevingsvergunningen en dergelijke vindt u bij de sectie bekendmakingen.