Bekendmaking Wijzigingen CAR-UWO

Op 28 mei 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de CAR-UWO gewijzigd.

De wijziging heeft betrekking op technische wijzigingen in de CAR-UWO, om redactionele onvolkomenheden te herstellen. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking per 1 juli 2013. Het besluit ligt 12 weken ter inzage bij de centrale balie.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum