Bekendmaking Wijziging Drank- en Horecawet

Per 1 januari jl. is de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking getreden. Naar aanleiding daarvan  heeft de burgemeester het ‘Mandaatbesluit uitvoering Drank- en Horecawet 2013 gemeente Bedum’ op 5 maart jl. vastgesteld. Het mandaatbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Met de inwerkingtreding van dit besluit worden de eerder op dit taakgebied genomen mandaten ingetrokken. Het mandaatbesluit is opgenomen in het gemeenteblad. Het gemeenteblad ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum