Bekendmaking Wijziging CAR-UWO

Op 7 mei 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de CAR-UWO gewijzigd.

De wijziging heeft betrekking op de Van Werk Naar Werk-aanpak bij reorganisaties. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2013.

Het besluit ligt 12 weken ter inzage bij de Centrale Balie

Kaart met een markering op Gemeente Bedum