Bekendmaking Wijziging CAR-UWO

Op 23 april 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de CAR-UWO gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de gemeentelijke levensloopregeling. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013. Het besluit ligt 12 weken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum