Bekendmaking Wijziging CAR-UWO

Op 19 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de CAR-UWO gewijzigd.

De wijziging heeft betrekking op de verplaatsingskostenregling voor verhuisplichtige ambtenaren. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

Het besluit ligt 12 weken ter inzage in het gemeentehuis.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum