Bekendmaking Wijziging CAR-UWO

Op 11 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal wijzigingen in de rechtspositieregeling CAR-UWO vastgesteld. Het betreffen wijzigingen van uiteenlopende aard. Het besluit en de bijhorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Personeel & Organisatie).

Kaart met een markering op Gemeente Bedum