Bekendmaking wijzigen van een gevel

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

wijziging gevel, Ter Laan 17, Bedum (verz. 4 september 2013). 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ter Laan  17 9781TL Bedum Nederland