Bekendmaking Wet milieubeheer; Winsumerweg 8 Onderdendam

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • Waterschap Noorderzijlvest te Groningen, betreft het wijzigen van de werkplaatsen aan de Winsumerweg 8 te Onderdendam (maken kantoorunits, uitbreiden loods voor stalling materieel), op grond van het Activiteitenbesluit;

Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 050-3018911.

Kaart met een markering op Winsumerweg 8 9959TD Onderdendam Nederland