Bekendmaking Wet milieubeheer; Winsumerweg 6a Onderdendam

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • Abemec te Grijpskerk, betreft het wijzigen van de werkplaatsen van Abemec aan de Winsumerweg 6A te Onderdendam (nieuwbouw bestaande onderhoud- en reparatiewerkplaats), op grond van het Activiteitenbesluit;

Voor verdere informatie over deze melding kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 050-3018911.

Kaart met een markering op Winsumerweg 6a 9959TD Onderdendam Nederland