Bekendmaking Wet milieubeheer; warffumerweg41 Onderdendam

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • M.J. IJzerman uit Onderdendam, betreft het veranderen van een windturbine aan de Warffumerweg 41 te Onderdendam, op grond van het Activiteitenbesluit;

Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met het omgevingsloket in het gemeentehuis.

Kaart met een markering op Warffumerweg 41 9959TE Onderdendam Nederland