Bekendmaking Wet milieubeheer; St. Annerweg 50 Bedum

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • Maatschap Sikkema te Bedum, betreft het wijzigen van een landbouwinrichting (uitbreiding van een bestaande ligboxenstal) aan de St. Annerweg 50 te Bedum, op grond van het Besluit landbouw.

Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met medewerkers van het omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 050-3018911.

Kaart met een markering op Sint Annerweg 50 9781TP Bedum Nederland