Bekendmaking Wet milieubeheer; oprichten houthandel Verbindingsweg 20, Bedum

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • Houthandel Harkema uit Bedum, betreft het oprichten van een houthandel aan de Verbindingsweg 20 te Bedum, op grond van het Activiteitenbesluit. 

Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 050-301 89 11.

 

Kaart met een markering op Verbindingsweg 20 9781DA Bedum Nederland