Bekendmaking Wet milieubeheer; oprichten aardgasreduceerinstallatie Stedumerweg 3, Bedum

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • Enexis te Kolham, betreft het oprichten van een aardgasreduceerinstallatie nabij de Stedumerweg 3 te Bedum, op grond van het Activiteitenbesluit;

Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 050-301 89 11.

Kaart met een markering op Stedumerweg 3 9781TV Bedum Nederland