Bekendmaking Wet milieubeheer; Oosterseweg 52 c Zuidwolde

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • Maatschap Van der Horst te Zuidwolde, betreft het wijzigen van een landbouwinrichting (nieuwbouw berging en uitbreiding van een bestaande ligboxenstal) aan de Oosterseweg 52C te Zuidwolde, op grond van het Besluit landbouw;

Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met medewerkers van het omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 050-3018911.

Kaart met een markering op Oosterseweg 52c 9785TB Zuidwolde Nederland