Bekendmaking Wet milieubeheer, Verbindingsweg 24 te Bedum

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichting is een melding ontvangen:

  • Daling Melk- en veevoedingapparatuur, te Bedum: betreft het oprichten van een inrichting voor de opslag van gevaarlijke stoffen en bodembedreigende stoffen aan de Verbindingsweg 24 te Bedum, op grond van het Activiteitenbesluit.

Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket op het gemeentehuis, tel. 050-3018911.

Kaart met een markering op Verbindingsweg 24 9781DA Bedum Nederland