Bekendmaking Wet milieubeheer

Voor verschillende soorten inrichtingen (bedrijven) die onder de Wet milieubeheer vallen, zijn algemene regels vastgesteld. Inrichtingen die aan die regels voldoen, worden vrijgesteld van de vergunningplicht. Volstaan kan worden met een kennisgeving door het indienen van een meldingsformulier. Van de volgende inrichtingen is een melding ontvangen op grond van het Activiteitenbesluit:

  • Enexis uit ‘s Hertogenbosch, betreft het veranderen van een hogedrukafleveringsstation aan de St. Annerweg 18 te Bedum;
  • Rietland uit Zuidwolde, betreft het uitbreiden van bestaande horeca met een extra zaal aan de Oosterseweg 62A te Zuidwolde;
  • Gemeente Bedum, betreft het plaatsen van 6 lichtmasten bij het kunstgrasveld aan de Sportlaan 12 te Bedum.

Voor verdere informatie over deze meldingen kunt u contact opnemen met het omgevingsloket in het gemeentehuis, tel. 050-3018911.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum