Bekendmaking verwijderen van een dakgoot

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

verwijderen dakgoot, Boterdiep Wz 13, Zuidwolde (Gn.)  (verz. 9 november 2012).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep Wz 13 9785AJ Zuidwolde Nederland