Bekendmaking Verordeningen vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 8 november jongstleden de volgende verordeningen vastgesteld:

  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2013’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van roerende-zaakbelasting 2013’
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2013’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2013’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2013’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2013’.

Wat betreft de praktijk van de rioolheffing worden enkele wijzigingen doorgevoerd met ingang van 2013. Tot en met dit jaar werd de aanslag opgelegd aan de gebruiker (huurder) van een woning/pand. Vanaf volgend jaar wordt de eigenaar aangeslagen. Net als bij de onroerende-zaakbelastingen wordt degene, die op 1 januari van het jaar als eigenaar geregistreerd staat bij het Kadaster, voor het hele jaar aangeslagen. Bij een eventuele verkoop worden de lasten via de notaris verrekend. Het basistarief zal iets lager liggen dan in 2012, namelijk € 211,80. Daarnaast geldt er een lager tarief voor percelen waarvan alleen hemelwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering (€ 63,54) en een hoger tarief voor grote bedrijven met meer dan 10 werknemers (€ 317,69).

De verordeningen zijn opgenomen in het gemeenteblad. Dat ligt ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de verordeningen ook digitaal inzien op www.wetten.nl (regelingen van provincies en gemeenten). Bovenstaande verordeningen treden in werking op vrijdag 16 november 2011. De datum van ingang van heffingen op basis van deze verordeningen is 1 januari 2013.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum