Bekendmaking Verordeningen vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 10 november jongstleden de volgende verordeningen vastgesteld;

  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2012’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van roerende-zaakbelasting 2012’
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2012’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2012’;
  • De ‘Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012’.

De verordeningen zijn op 23 november 2011 opgenomen in het Gemeenteblad. Dit blad kunt u desgewenst inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Middelen (belastingen / tel. 050-3018293). U kunt de verordeningen ook digitaal inzien op www.wetten.nl (regelingen van provincies en gemeenten).

Bovenstaand besluit treedt in werking op vrijdag 25 november 2011. De datum van ingang van heffingen op basis van deze verordeningen is 1 januari 2012.

Kaart met een markering op Gemeente Bedum