Bekendmaking Verordening Intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften Bedum, De Marne en Winsum 2011

De gemeenteraad van Bedum heeft in zijn vergadering van 21 april 2011 de Verordening Intergemeentelijke Commissie Bezwaarschriften Bedum, De Marne en Winsum 2011 vastgesteld. Deze verordening treedt op 1 september 2011 in werking.

De verordening is op 11 augustus 2011 opgenomen in het gemeenteblad. Het gemeenteblad ligt ter inzage op het gemeentesecretarie. De verordening kan ook geraadpleegd worden via www.overheid.nl .

 

Kaart met een markering op Gemeente Bedum