Bekendmaking verlengen van een ligboxenstal

ingediende omgevingsvergunning

verlengen ligboxenstal, St Annerweg 50, Bedum (ontv. 4 mei 2012).

 

Tegen deze aanvragen kan pas bezwaar worden gemaakt als de vergunningen of ontheffingen zijn verleend en gepubliceerd.

 

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning worden in een openbare vergadering om advies voorgelegd aan Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u daarbij aanwezig wilt zijn, kunt u contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bedum of kijken op de website www.libau.nl.

Kaart met een markering op St Annerweg 50 9781TP Bedum Nederland