Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

plaatsen voorzetramen, Boterdiep Wz 50, Zuidwolde Gn. (verz. 5 juni 2013);

plaatsen blokhut, Meerkoet 8, Bedum (verz. 5 juni 2013);

plaatsen dakkapel, Noordwolderweg 55, Zuidwolde Gn. (verz. 5 juni 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op boterdiep wz 50 9785AL zuidwolde Nederland en op meerkoet 8 9781ZN Bedum Nederland en op noordwolderweg 55 9785AR zuidwolde Nederland