Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

kappen boom, Kerkhoflaan 1, Noordwolde Gn. (verz. 21 mei 2013);

kappen zilverberk, Ceresakker 20, Bedum (verz. 21 mei 2013);

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Kerkhoflaan 1 9784PD Noordwolde Nederland en op ceresakker 20 9781KL Bedum Nederland