Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

plaatsen informatiebord, Rotonde Groningerweg-Noordwolderweg, Zuidwolde Gn. (verz. 27 maart 2013);

oprichten woning en ligboxenstal, Onderwierum 9, Onderdendam (verz. 27 maart 2013);

plaatsen carport (legaliseren), Emmalaan 18, Bedum (verz. 2 april 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op onderwierum 9 9959TA onderdendam Nederland en op emmalaan 18 9781EB bedum Nederland