Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

uitbreiding recreatiecentrum, Oosterseweg 62A, Zuidwolde Gn. (verz. 28 februari 2013);

kappen berk, Prof Boermastraat 48, Bedum (verz. 28 februari 2013);

kappen 2 bomen, nabij Schoolstraat 55A, Bedum (verz. 1 maart 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op oosterseweg 62a 9785TB Zuidwolde Nederland en op boermastraat 48 9781JT Bedum Nederland en op Schoolstraat 55a 9781JM Bedum Nederland