Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

instandhoudingswerkzaamheden molen, nabij Boterdiep Oz 3, Zuidwolde Gn. (verz. 19 februari 2013);

instandhoudingswerkzaamheden molen, nabij Winsumerweg 3, Onderdendam (verz. 19 februari 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grondvande Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatumvande omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het collegevanburgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep oz 3 9785AA Zuidwolde Nederland en op Winsumerweg 3 9959TD Onderdendam Nederland