Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

vergroten woning en plaatsen schuur, Wroetende Mol 2B, Bedum (verz. 7 mei 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op wroetende mol 2b 9781TC Bedum Nederland