Bekendmaking verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

aanbrengen beschoeiing en plaatsen steiger, Boterdiep Oz 1, Onderdendam (verz. 3 mei 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op boterdiep oz 1 9959PC onderdendam Nederland