Bekendmaking verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

plaatsen carport, Ceresakker 18, Bedum (verz. 24 april 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Ceresakker 18 9781KL Bedum Nederland