Bekendmaking Verkiezingen: uw stempas

Op 19 maart 2014 worden de leden van de gemeenteraad gekozen. De stempassen worden verstuurd (22 februari) naar het adres waar u op 3 februari staat ingeschreven. Verhuist u? Geef dan tijdig uw nieuwe adres door. 

We kunnen geen gebruik meer maken van het stembureau De Schakel. Het college van B&W heeft een nieuw stembureau aangewezen  in het gemeentehuis in Bedum. Op uw stempas staat het dichtsbijzijnde stembureau vermeld. U mag echter in alle stembureaus in de gemeente Bedum gaan stemmen.

De vergaderingen van het centraal stembureau:

Op vrijdag 7 februari 2014 wordt om 16.00 uur een openbare zitting gehouden. In deze vergadering wordt beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten. Het proces-verbaal van deze zitting wordt ter inzage gelegd.

Op vrijdag 21 maart 2014 wordt om 10.00 uur door het centraal stembureau de uitslag van de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad op 19 maart 2014 definitief vastgesteld in een openbare zitting.

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: www.bedum.nl of contact opnemen met de gemeente: 050 – 3018229 (Henny Bakker)

Kaart met een markering op Gemeente Bedum