Bekendmaking verhogen van een dak en het plaatsen van een dakkapel

 omgevingsvergunning niet in behandeling genomen

verhogen dak en plaatsen dakkapel, Merel 2, Bedum (ver. 11 juli 2013).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Merel 2 9781XH Bedum Nederland