Bekendmaking vergroten woning, Boterdiep Wz 41, Zuidwolde

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

vergroten woning, Boterdiep Wz 41, Zuidwolde (verz. 1 februari 2012).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep Wz 41 9785AK Zuidwolde Nederland