Bekendmaking vergroten van een woning

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

vergroten woning, Noordwolderweg 6, Bedum (verz. 15 augustus 2013).

 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Noordwolderweg 6 9781AH Bedum Nederland