Bekendmaking vergroten van een woning

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

vergroten woning, Boterdiep Wz 41, Zuidwolde Gn. (verz. 9 mei 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Boterdiep WZ 41 9785AK Zuidwolde Nederland