Bekendmaking vergroten van een woning

verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

vergroten woning, Wolddijk 81, Zuidwolde Gn. (verz. 23 maart 2012).

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Kaart met een markering op Wolddijk 81 9785TC Zuidwolde Nederland